முகப்பு

மரண அறிவித்தல்


பெயர்: திருமதி சிதம்பரப்பிள்ளை பார்வதி
பிறந்த இடம்: வவுனியா நெடுங்கேணி
வாழ்ந்த இடம்: உக்குளாங்குளம்

பதிவு : 69

பிறந்த தேதி : 16/04/1937

இறந்த தேதி : 09/04/2016
மரண அறிவித்தல்


பெயர்: திருமதி சிதம்பரப்பிள்ளை பார்வதி
பிறந்த இடம்: வவுனியா நெடுங்கேணி
வாழ்ந்த இடம்: உக்குளாங்குளம்

பதிவு : 69

பிறந்த தேதி : 16/04/1937

இறந்த தேதி : 09/04/2016
மரண அறிவித்தல்


பெயர்: திருமதி சிதம்பரப்பிள்ளை பார்வதி
பிறந்த இடம்: வவுனியா நெடுங்கேணி
வாழ்ந்த இடம்: உக்குளாங்குளம்

பதிவு : 69

பிறந்த தேதி : 16/04/1937

இறந்த தேதி : 09/04/2016